Bruvacare@outlook.com  |  0492-231 854

Verzorging en verpleging

Heeft u zorg nodig. Wij kunnen dit volledig voor u verzorgen.

Wij werken met een PGB of via particulier tarief.

Uiteraard verzorgen we de volledige aanvraag met u mee.


Wij leveren geen Zorg in Natura (ZIN)

DIt zal in de toekomst pas ingezet worden.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie